PROMECON OY

Luotettavaa ja ammattitaitoista mekaanista konsultointia /

Reliable and professional mechanical consulting

Ydinosaamistamme on projektinhallinta, työmaavalvonta, mekaaninen asennusvalvonta ja konsultointi.

 • Biokattilalaitosten asennusvalvonta
 • Dieselvoimalaitosten asennus- ja käyttöönottovalvonta sekä huollot
 • Laivamoottoreiden asennusvalvonta ja huollot
 • Asfalttiasemien asennusvalvonta
 • Kattilalaitosten käytönvalvonta
 • Mekaanisen tekniikan yleiskonsultointi

Our main focus areas are project management, site management, mechanical erection supervision and mechanical engineering consulting.

 • Installation supervision of bio mass power plants
 • Installation superivision and commissioning supervision of diesel power plants and maintenance
 • Marine engine installation supervision and maintenance
 • Installation supervision of asphalt stations
 • Monitoring of boiler plant operation
 • General consultation in all mechanical works

REFERENSSEJÄ / REFERENCES

Promeconilla on ollut projekteja ympäri maailman, Euroopassa Suomen ja Ruotsin lisäki esim. Iso-Britanniassa, Italiassa, Puolassa ja Ranskassa. Etelä-Amerikassa muun muassa Brasiliassa ja Chilessä. Afrikassa olemme työskennelleet Keniassa. Aasiassa projekteja on ollut esim. Indonesiassa ja Vietnamissa.

Promecon has had projects all over the world, in addition to Finland and Sweden e.g. in Great Britain, Italy, Poland and France. In Southern America e.g. in Brazil and Chile. In Asia e.g. in Indonesia and Vietnam.

Installation supervision, Saramäki 1.

Turku, Finland

Wood chips, nonforest biomass fired BFB boiler retrofit.

Łódź, Poland

KIINNOSTUITKO? INTERESTED?